Tại sao kế hoạch Oxcart của CIA bị thất bại?

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Oxcart là mật danh của một kế hoạch sử dụng máy bay siêu thanh loại A-12 do Hãng Lockheed chế tạo để do thám các quốc gia XHCN từ trên không. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi được triển khai, kế hoạch Oxcart đã gặp thất bại và buộc phải khai tử. Hồ sơ mật được Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) công khai vào tháng 5/2007 đã làm sáng tỏ một phần về sự thất bại này.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2007/10/64482.cand