Tại sao hơn 1.000 học sinh bất ngờ bị "loại"?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ nhiều năm nay, việc tuyển sinh vào lớp 6 của trường Hà Nội- Amsterdam luôn nổi tiếng ở Hà Nội với tỷ lệ "chọi" căng thẳng. Chỉ tiêu vào trường trên dưới 200 nhưng số đăng ký dự tuyển vào trường bao giờ cũng lên tới hơn 2.000 hồ sơ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=69905