Tại sao bạn thường không nhớ gì khi say rượu?

Nhiều người có thể uống rượu say đến mức không nhớ được gì, thậm chí không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Tại sao lại như vậy?

Mai Lê (Nguồn: Tech Insider)