Tài sản của Palin ước lượng lên tới 1 triệu USD

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Trong tuần này, bà Palin đã tự phác họa mình như một người dân Mỹ lao động cần mẫn, người luôn để mắt tới từng bước đi của thị trường chứng khoán.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/53462/default.aspx