Tài sản bán đấu giá.

    Gốc

    Thông báo từ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM, 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình....

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/daugiabatdongsan/2007/09/12/122952/2735