Tái phát nạn heo bơm nước

    Báo Người Lao Động
    5 đăng lạiGốc

    Một con heo trên 100 kg có thể bơm nước tăng trọng lượng thêm khoảng 10 kg. Thịt heo bị bơm nước rất dễ bị nhiễm vi sinh, thịt mau bị ôi

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090222102421578P0C1014/tai-phat-nan-heo-bom-nuoc.htm