"Tài năng nghệ thuật múa toàn quốc 2008": Gương mặt xuất sắc đã được xướng tên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - BTC đã trao 3 giải A (mỗi giải 7 triệu đồng), 9 giải B (mỗi giải 5 triệu đồng), 8 giải C (mỗi giải 4 triệu đồng) và rất nhiều bằng khen cho các thí sinh tham gia.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=62452