Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Những năm gần đây, huyện Vĩnh Cửu đang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xác định sản phẩm chủ lực, có lợi thế để tập trung đầu tư về khoa học - công nghệ, cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, hình thành chuỗi giá trị các ngành hàng để tạo bước đột phá về sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đường nông thôn tại xã Bình Lợi, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh

Kết quả, công tác khuyến nông được tăng cường, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả... đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, đời sống người dân vùng nông thôn được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa... không ngừng được nâng cấp và xây dựng mới, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội cho khu vực nông thôn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202002/tai-co-cau-nong-nghiep-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-2988317/