Tái cơ cấu nền kinh tế- Cần nhiều giải pháp hỗ trợ 'người thắng cuộc'

Đây là quan điểm do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) đưa ra mới đây trong báo cáo sơ bộ về kết quả tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020. Theo nhận định của CIEM, những động lực tăng trưởng truyền thống dường như đã 'tới hạn' trong khi một số đã dần như cạn kiệt và diễn biến nền kinh tế đang đòi hỏi những động lực tăng trưởng mới.

Chú ý hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong tái cơ cấu nền kinh tế

Thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gồm 16 định hướng, chính sách lớn và 120 nhóm nhiệm vụ thực hiện ở cấp bộ, ngành, đến nay, có 25,8 % nhiệm vụ đã triển khai và có kết quả rõ ràng; 57,5% nhiệm vụ đang triển khai nhưng chưa có kết quả rõ ràng, 16,7% nhiệm vụ đã triển khai nhưng chưa có kết quả. Có 24% mục tiêu cơ cấu lại dự kiến hoàn thành, 32% có khả năng hoàn thành và 41% khó hoàn thành.

Kết quả cơ cấu lại kinh tế nửa đầu giai đoạn 2016-2020 báo cáo của CIEM cho thấy kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng phục hồi, đạt mức tương đối cao, chất lượng tăng trưởng cải thiện, cách thức tăng trưởng có thay đổi tích cực so với trước. Tuy nhiên, nguồn lực về cơ bản chưa được phân bố lại theo hướng nâng cao hiệu quả. Các dòng chảy lớn chuyển dịch còn chậm như: chuyển nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, nông thôn sang thành thị, nhà nước sang tư nhân, chính thức sang phi chính thức. Trong khi, các dòng chuyển dịch này là nhân tố quan trọng tạo động lực cho tăng trưởng.

Nhằm khắc phục triệt để tồn tại này, liên quan đến các giải pháp ngoài ổn định kinh tế vĩ mô, CIEM đề xuất một giải pháp mà cơ quan này mô tả là giải pháp mạnh với tên gọi hỗ trợ “người thắng cuộc”. Theo đó tập hợp các dự án đầu tư quy mô lớn của tư nhân trong nước trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, xây dựng hạ tầng giao thông và lựa chọn, chỉ đạo các bộ, địa phương có liên quan giải quyết ngay các vướng mắc về đất đại, đầu tư, xây dựng, môi trường… để đất đã giao đưa ngay vào sử dụng. Các dự án này có thể triển khai một cách sớm nhất có thể và áp dụng chế độ ưu đãi tương tự như một số doanh nghiệp FDI đã được hưởng.

Liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, quan điểm của CIEM là thay vì cách làm lâu nay là nỗ lực tái cơ cấu các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, cần tập trung thực hiện tái cơ cấu toàn diện, tập trung đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp có tiềm năng phát triển. Trong tái cơ cấu nông nghiệp, CIEM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương thí điểm tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với cơ cấu tổ chức lại sản xuất với doanh nghiệp làm vai trò dẫn dắt. Liên quan đến tái cơ cấu trong công nghiệp, cần gắn với tập trung hỗ trợ thực hiện các dự án quy mô lớn của tư nhân, của doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp chế biến.

Quang Lộc