Tái cơ cấu Bộ Công Thương: 'Năng lực yếu, sức khỏe không đảm bảo sẽ được cho nghỉ việc'

Mục tiêu của việc giảm các đầu mối Cục, Vụ, Viện của Bộ Công Thương là để cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tránh sự cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Tái cơ cấu Bộ Công Thương: 'Năng lực yếu, sức khỏe không đảm bảo sẽ được cho nghỉ việc' - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh quyết định đưa phương án kiện toàn và tái cấu trúc nhân sự tại Bộ Công Thương ra bàn cùng tập thể Ban cán sự Bộ.

Phương án xây dựng cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2020 đưa ra theo hướng giảm từ 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối. Chẳng hạn, Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp; Vụ Phát triển nguồn nhân lực (trước kia tách ra từ Vụ Tổ chức cán bộ), nay nhập lại về Vụ tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua khen thưởng và Cục Công tác phía nam (trước kia là Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP.HCM) nhập về thuộc Văn phòng Bộ Công Thương…

Trao đổi với báo chí, đại diện Bộ Công Thương cho biết, mục tiêu việc cắt giảm các đầu mối cục, vụ, viện của Bộ Công Thương để cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tránh sự cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/ 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển.

“Việc sáp nhập các vụ, cục chắc chắn có xảy ra tình trạng dôi dư cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại một số đơn vị. Bộ Công Thương cũng đã dự kiến một số giải pháp để giải quyết đối với số lượng nhân sự dư thừa này: căn cứ vào các tiêu chí như: chức vụ Lãnh đạo; ngạch công chức; trình độ đào tạo; kinh nghiệm công tác; độ tuổi...”, đại diện Bộ Công Thương nói.

Phương án được đưa ra có thể kể đến như bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, áp dụng đối với công chức Lãnh đạo các đơn vị.

Bên cạnh đó, bổ sung, thay thế những công chức lãnh đạo chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc cử làm Tham tán/Tùy viên trong các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Đồng thời, bổ nhiệm/cử giữ các chức vụ Lãnh đạo/người đại diện tại các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty: áp dụng đối với công chức Lãnh đạo có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác đáp ứng được yêu cầu điều hành doanh nghiệp. Hoặc tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động dôi dư tìm việc làm mới trong các doanh nghiệp nếu họ đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Vị đại diện cũng cho biết, Bộ sẽ rà soát lại những lao động dôi dư, trường hợp năng lực, trình độ yếu kém, sức khỏe không đảm bảo sẽ được cho nghỉ việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Bộ Nội vụ cũng đã giao chỉ tiêu biên chế năm 2017 của Bộ Công Thương, theo đó số lượng biên chế năm 2017 giảm so với năm 2016 (khoảng 1,5%). Bộ Công Thương sẽ sắp xếp để đảm bảo số lượng biên chế theo chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao.

Vị đại diện này cũng khẳng định chắc chắn không có tình trạng một vụ 2-3 vụ trưởng, cục trưởng trong các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương. Số lượng lãnh đạo đơn vị sẽ thực hiện theo đúng quy định của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015.

Nguyễn Thảo