Tài chính vi mô – chìa khóa thúc đẩy tài chính toàn diện

  Báo Thanh Hóa
  GốcThanh Hóa

  Tài chính vi mô (TCVM) ra đời nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện kinh tế cho nhóm khách hàng nghèo, giúp họ có cơ hội phát triển, cải thiện cuộc sống, thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo. Bên cạnh mục tiêu tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ tài chính và phi tài chính, các tổ chức TCVM còn hướng tới mục tiêu là giúp khách hàng có đủ năng lực tiếp cận bền vững với dịch vụ tài chính chính thức. Do đó, TCVM được coi là công cụ phát triển của người nghèo, chứ không chỉ là dịch vụ tài chính đơn thuần.

  Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa được tặng giải thưởng tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu CMA 2018.

  Tại Việt Nam, Chính phủ nói chung và Ngân hàng Nhà nước nói riêng đặc biệt quan tâm đến hoạt động và sự phát triển của TCVM. Điều này thể hiện thông qua việc Chính phủ đã phê duyệt đề án của Ngân hàng Nhà nước về “Xây dựng và phát triển hệ thống TCVM tại Việt Nam đến năm 2020”. Chương trình này mở ra cơ hội để đề xuất, trao đổi về những sáng kiến, giải pháp thúc đẩy phát triển TCVM như một trụ cột quan trọng hướng tới phát triển tài chính toàn diện (TCTD) tại Việt Nam, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế Việt Nam toàn diện, bền vững.

  Theo đó Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức TCVM an toàn, bền vững, hướng tới phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội.

  Thực tế cho thấy, mặc dù các sản phẩm dịch vụ ngân hàng được cung cấp khá đầy đủ, đa dạng nhưng chỉ mới phổ biến ở thành thị mà thiếu nhiều ở nông thôn, miền núi. Nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vẫn khó tiếp cận đến dịch vụ ngân hàng chính thức. Chính vì vậy, vai trò của các tổ chức TCVM trong công cuộc thúc đẩy TCTD là rất lớn. Nếu ví TCTD như một ngọn núi cao cần sự chung tay góp sức của nhiều người, nhiều ngành, thì TCVM như những viên sỏi nhỏ tỉ mỉ, cần mẫn bồi đắp từng ngày lan tỏa, thúc đẩy công cuộc phổ cập TCTD tại Việt Nam, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

  Tại Thanh Hóa, Tổ chức TCVM Thanh Hóa là một trong 3 tổ chức TCVM đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép trên toàn quốc. Trong những năm qua, TCVM Thanh Hóa đã chú trọng việc thực hiện sứ mệnh hoạt động vì mục tiêu phát triển cộng đồng, đặc biệt hướng tới việc đưa nguồn vốn về phục vụ các huyện vùng sâu, vùng xa, miền núi nhằm hỗ trợ bà con, đồng bào dân tộc thiểu số và thúc đẩy TCTD. Thay vì xây dựng những phòng giao dịch ở trung tâm các huyện, thị trấn như các ngân hàng, cán bộ TCVM Thanh Hóa mang nguồn vốn tới thu phát tại các nhà văn hóa thôn, tiếp cận người dân với thái độ gần gũi, thân thiện, thủ tục đơn giản, thuận tiện. TCVM Thanh Hóa đã tiếp cận được nhóm đối tượng không thể tiếp cận nguồn tín dụng khác. Bên cạnh việc cho vay và nhận tiết kiệm, cán bộ TCVM Thanh Hóa còn kết hợp tư vấn, tập huấn về quản lý tài chính, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân về cách sử dụng đồng tiền hợp lý. Đồng thời, triển khai những biện pháp đồng bộ như: đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính; áp dụng văn hóa ứng xử 5 trách nhiệm, 7 nguyên tắc; tăng cường hợp tác với các đối tác có cùng mục tiêu; và đặc biệt là nâng cấp hệ thống thông tin, bắt nhịp với công nghệ fintech tại Việt Nam và thế giới.

  Với những nỗ lực trong việc thúc đẩy TCTD, TCVM Thanh Hóa là 1 trong 4 tổ chức đã được Ngân hàng Nhà nước, Quỹ Citi Việt Nam, nhóm công tác TCVM vinh danh là “Tổ chức TCVM tiêu biểu hướng tới TCTD”. Qua đó ghi nhận và tôn vinh tổ chức đã có sáng kiến trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả, các cán bộ tín dụng xuất sắc đóng góp đáng kể trong quá trình thực hiện Đề án về “Xây dựng và phát triển hệ thống TCVM tại Việt Nam đến năm 2020”, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của quê hương, đất nước.

  Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doanh-nghiep/tai-chinh-vi-mo--chia-khoa-thuc-day-tai-chinh-toan-dien/154350.htm