Tại cả đôi đàng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sau những ngày làng quê bị ngập lụt, cả nhà Minh cùng tập trung trồng lại gần một sào rau xanh. Có vẻ như đất cũng "mát mẻ" hơn nên rau ăn lá lên rất xanh tốt.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192304