Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác VN – Haiti

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác VN – Haiti

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti

Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Haiti

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Haiti

Tổng Bí thư tiếp chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Tổng Bí thư tiếp chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện CH Haiti dự thính phiên họp Quốc hội Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện CH Haiti dự thính phiên họp Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ha-i-ti thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ha-i-ti thăm chính thức Việt Nam

Thảo luận về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Thảo luận về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Lãnh đạo nước ta tiếp Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti

Lãnh đạo nước ta tiếp Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Haiti

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Haiti

Việt Nam - Haiti ưu tiên hợp tác 4 lĩnh vực trọng tâm

Việt Nam - Haiti ưu tiên hợp tác 4 lĩnh vực trọng tâm

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Haiti

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Haiti

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti thăm chính thức Việt Nam

Việt Nam, Haiti tăng cường hợp tác nhiều mặt

Việt Nam, Haiti tăng cường hợp tác nhiều mặt

Chủ tịch Thượng viện CH Haiti kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện CH Haiti kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Haiti

Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Haiti