Ô nhiễm làng nghề - 'căn bệnh nan y' ở Phan Bôi

Ô nhiễm làng nghề - 'căn bệnh nan y' ở Phan Bôi

Làng nghề tái chế phế liệu Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) đã có đóng góp tích cực trong chuyển...