Người dân có cần những tượng đài trăm, nghìn tỷ?

Người dân có cần những tượng đài trăm, nghìn tỷ?

Lâu nay, khi lập dự án xây dựng các công trình, quảng trường, bảo tàng, tượng đài trăm, nghìn tỷ, người ta...