TP HCM nhân rộng loại hình xe cấp cứu hai bánh

TP HCM nhân rộng loại hình xe cấp cứu hai bánh

Clip: Xem xe cấp cứu 2 bánh đầu tiên tại TP.HCM làm nhiệm vụ

Clip: Xem xe cấp cứu 2 bánh đầu tiên tại TP.HCM làm nhiệm vụ

Cấp cứu bằng xe 2 bánh: Nhanh chóng, tiện lợi

Cấp cứu bằng xe 2 bánh: Nhanh chóng, tiện lợi

TP HCM thí điểm xe cấp cứu hai bánh

TP HCM thí điểm xe cấp cứu hai bánh

TP Hồ Chí Minh thử nghiệm xe cấp cứu cơ động 2 bánh

TP Hồ Chí Minh thử nghiệm xe cấp cứu cơ động 2 bánh

Xe cấp cứu 2 bánh có khả thi?

Xe cấp cứu 2 bánh có khả thi?

Xe cấp cứu 2 bánh có khả thi?

Xe cấp cứu 2 bánh có khả thi?

TP.HCM: Chính thức hoạt động thí điểm mô hình xe cấp cứu 2 bánh

TP.HCM: Chính thức hoạt động thí điểm mô hình xe cấp cứu 2 bánh

TP.HCM thí điểm dùng xe gắn máy 2 bánh đi cấp cứu

TP.HCM thí điểm dùng xe gắn máy 2 bánh đi cấp cứu