Dìa quê thôi Tết rồi!

Dìa quê thôi Tết rồi!

Chuyện xảy ra trong cái xóm nhà trọ 'Cuối hẻm' cũng tròm trèm không lâu, nếu tính cụ thể là từ cái ngày đài...