Thuật dùng người của người trí tuệ: Thứ nhì là thái độ, thứ ba là năng lực, vậy thứ nhất là gì?

Thuật dùng người của người trí tuệ: Thứ nhì là thái độ, thứ ba là năng lực, vậy thứ nhất là gì?

Bản lĩnh thực sự của một người không nằm ở chỗ kiếm tiền nhiều hay ít, dung mạo xấu hay đẹp mà là ở chỗ...
Ở lâu mới biết lòng người, yêu lâu mới hiểu chân tình nông sâu

Ở lâu mới biết lòng người, yêu lâu mới hiểu chân tình nông sâu

'Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra', 4 khẩu nghiệp gánh cả đời không hết

'Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra', 4 khẩu nghiệp gánh cả đời không hết

Nhận diện chiêu trò xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Nhận diện chiêu trò xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Đàn bà đừng nói 6 điều này kẻo phúc đức cạn kiệt

Đàn bà đừng nói 6 điều này kẻo phúc đức cạn kiệt

Lưu Bị thất bại nhiều lần vẫn có người tới giúp nhờ cách này

Lưu Bị thất bại nhiều lần vẫn có người tới giúp nhờ cách này

Cụm công nghiệp biến thành khu dân cư trái phép, huyện Vụ Bản cho là 'chuyện đã rồi'

Phù phép Cụm công nghiệp thành khu dân cư: Huyện Vụ Bản trả lời kiểu 'hòa cả làng'