Hải Phòng: Đêm hoa đăng tại chùa Linh Quang

Hải Phòng: Đêm hoa đăng tại chùa Linh Quang

Chùa Linh Quang (thôn Trực Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) đã tổ chức đêm hoa đăng...
Đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Vạn Đức

Đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Vạn Đức

Thiêng liêng đêm hoa đăng tại chùa Vạn Linh

Thiêng liêng đêm hoa đăng tại chùa Vạn Linh

Đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Từ Xuyên

Đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Từ Xuyên

Hải Phòng : An vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm tại chùa Quảng Luận

Hải Phòng : An vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm tại chùa Quảng Luận

Nhiều chùa khai bút và cầu an toàn giao thông

Nhiều chùa khai bút và cầu an toàn giao thông

Ninh Bình : Thắp nến cầu quốc thái dân an tại Hoa Lư

Ninh Bình : Thắp nến cầu quốc thái dân an tại Hoa Lư

TP.HCM : Đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà tại Vạn Đức

TP.HCM : Đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà tại Vạn Đức

Các chùa tổ chức lễ Vía Đức Phật A Di Đà

Các chùa tổ chức lễ Vía Đức Phật A Di Đà

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tại sao phải lạy Phật?

Tại sao phải lạy Phật?

Vô tình xúc phạm Đức Phật phải sám hối thế nào?

Vô tình xúc phạm Đức Phật phải sám hối thế nào?

Khẩu nghiệp

Khẩu nghiệp

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019: Sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019: Sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững