Giá xăng giảm sốc tới 1.500 đồng/lít xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua

Giá xăng giảm sốc tới 1.500 đồng/lít xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm giá mạnh từ 15 giờ chiều nay

Giá xăng dầu đồng loạt giảm giá mạnh từ 15 giờ chiều nay

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu

Từ 15g chiều nay, giá xăng tiếp tục giảm 1.500 đồng/lít

Từ 15g chiều nay, giá xăng tiếp tục giảm 1.500 đồng/lít

Giá xăng được điều chỉnh giảm lần thứ tư liên tiếp

Giá xăng được điều chỉnh giảm lần thứ tư liên tiếp

Giá xăng giảm mạnh xuống 17.181 đồng/lít

Giá xăng giảm mạnh xuống 17.181 đồng/lít

Giá xăng đồng loạt giảm sâu từ 15h ngày 6/12

Giá xăng đồng loạt giảm sâu từ 15h ngày 6/12

Giá xăng giảm 'sốc' từ 15 giờ chiều 6/12

Giá xăng giảm 'sốc' từ 15 giờ chiều 6/12

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Xăng giảm 1.500 đồng/lít từ 15h hôm nay

Xăng giảm 1.500 đồng/lít từ 15h hôm nay

Chiều nay, giá xăng dầu bất ngờ giảm mạnh

Chiều nay, giá xăng dầu bất ngờ giảm mạnh

Giá xăng tiếp tục giảm 'sốc' 1.446-1.513 đồng/lít

Giá xăng tiếp tục giảm 'sốc' 1.446-1.513 đồng/lít

Giá xăng giảm sâu từ 15h chiều nay

Giá xăng giảm sâu từ 15h chiều nay

Xăng giảm giá mạnh từ chiều 6/12, xuống mức thấp nhất nhiều năm qua

Xăng giảm giá mạnh từ chiều 6/12, xuống mức thấp nhất nhiều năm qua

Giá xăng giảm trên 1.400 đồng/lít

Giá xăng giảm trên 1.400 đồng/lít

Lần thứ 3 xăng giảm giá sốc, còn 17.181 đồng/lít

Lần thứ 3 xăng giảm giá sốc, còn 17.181 đồng/lít

Giá xăng giảm 'sốc' từ 15h chiều nay 6/12

Giá xăng giảm 'sốc' từ 15h chiều nay 6/12

Từ 15h chiều nay, Xăng RON95-III giảm hơn 1.500 đồng/lít

Từ 15h chiều nay, Xăng RON95-III giảm hơn 1.500 đồng/lít

Xăng giảm giá gần 1.500 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay

Xăng giảm giá gần 1.500 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay

Giá xăng giảm mạnh lần thứ 4 liên tiếp trong vòng 2 tháng qua

Giá xăng giảm mạnh lần thứ 4 liên tiếp trong vòng 2 tháng qua

Xăng giảm giá sốc lần thứ 3: Giảm gần 1.500 đồng/lít, cước taxi vẫn 'ngủ yên'

Xăng giảm giá sốc lần thứ 3: Giảm gần 1.500 đồng/lít, cước taxi vẫn 'ngủ yên'

Giá xăng giảm 1.500 đồng/lít

Giá xăng giảm 1.500 đồng/lít

Giá xăng giảm hơn 1.400 đồng/lít từ 3 giờ chiều 6/12

Giá xăng giảm hơn 1.400 đồng/lít từ 3 giờ chiều 6/12

Hôm nay giá xăng dầu có thể giảm mạnh

Hôm nay giá xăng dầu có thể giảm mạnh

Nóng: Chiều nay giá xăng tiếp tục giảm mạnh?

Nóng: Chiều nay giá xăng tiếp tục giảm mạnh?

Giá xăng dầu có thể giảm mạnh ngày 6/12

Giá xăng dầu có thể giảm mạnh ngày 6/12

Giá xăng có thể tiếp tục giảm mạnh vào ngày mai?

Giá xăng có thể tiếp tục giảm mạnh vào ngày mai?

Giá xăng đáng lẽ phải giảm mạnh hơn nhưng bộ đã tính kiểu khác

Giá xăng đáng lẽ phải giảm mạnh hơn nhưng bộ đã tính kiểu khác

Giá xăng giảm mạnh từ 15h chiều 21/11

Giá xăng giảm mạnh từ 15h chiều 21/11

Giá xăng đồng loạt giảm sốc: Xăng RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng đồng loạt giảm sốc: Xăng RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít

Chiều 21/11: Giá xăng giảm lên tới hơn 1.000 đồng/lít

Chiều 21/11: Giá xăng giảm lên tới hơn 1.000 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm mạnh

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm mạnh

Giảm mạnh giá xăng dầu

Giảm mạnh giá xăng dầu