Kinh hoàng nam thanh niên tự rạch bụng mình để lấy 'quả bom sắp nổ'

Kinh hoàng nam thanh niên tự rạch bụng mình để lấy 'quả bom sắp nổ'

Người đàn ông Nghệ An tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Người đàn ông Nghệ An tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Nam thanh niên tự lấy dao rạch bụng mình vì... tưởng có bom

Nam thanh niên tự lấy dao rạch bụng mình vì... tưởng có bom

Sang nhà hàng xóm lấy dao tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Sang nhà hàng xóm lấy dao tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Lấy dao tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Lấy dao tự rạch bụng vì nghĩ bên trong có bom

Sang hàng xóm lấy dao tự rạch bụng mình vì tưởng trong đó có bom

Sang hàng xóm lấy dao tự rạch bụng mình vì tưởng trong đó có bom

Hoảng hồn nam thanh niên lấy dao tự rạch bụng mình để lấy... bom

Hoảng hồn nam thanh niên lấy dao tự rạch bụng mình để lấy... bom