Thái Nguyên: Hai nam sinh xô xát khiến 1 người tử vong

Thái Nguyên: Hai nam sinh xô xát khiến 1 người tử vong

Nam sinh bị đâm tử vong trước ngày khai giảng

Nam sinh bị đâm tử vong trước ngày khai giảng

Học sinh lớp 9 đâm tử vong nam sinh lớp 10 ở Thái Nguyên

Học sinh lớp 9 đâm tử vong nam sinh lớp 10 ở Thái Nguyên

Nam sinh lớp 10 bị 'đàn em' lớp 9 đâm tử vong

Điều tra vụ nam sinh lớp 10 bị học sinh lớp 9 đâm tử vong ngay trước ngày khai giảng

Điều tra vụ nam sinh lớp 10 bị học sinh lớp 9 đâm tử vong ngay trước ngày khai giảng

Xô xát trước ngày khai giảng, nam sinh lớp 10 bị bạn cầm vật nhọn đâm tử vong

Xô xát trước ngày khai giảng, nam sinh lớp 10 bị bạn cầm vật nhọn đâm tử vong

Mâu thuẫn trẻ con, nam sinh cấp 3 bị đâm tử vong

Mâu thuẫn trẻ con, nam sinh cấp 3 bị đâm tử vong

Thái Nguyên: Nam sinh lớp 10 bị học sinh lớp 9 đâm tử vong

Thái Nguyên: Nam sinh lớp 10 bị học sinh lớp 9 đâm tử vong