Táo tâm thổ cầm nôn, chỉ huyết

Táo tâm thổ cầm nôn, chỉ huyết

Táo tâm thổ là vị thuốc được chế từ hoàng thổ (đất sét vàng) đem gia nhiệt, nghĩa là đốt nhiều lần như đun...