Xử phạt 1 tỷ đồng doanh nghiệp vỡ đập bùn thải

Xử phạt 1 tỷ đồng doanh nghiệp vỡ đập bùn thải

Công ty gây vỡ bể chứa bùn thải ở Nghệ An bị xử phạt hơn một tỷ đồng

Công ty gây vỡ bể chứa bùn thải ở Nghệ An bị xử phạt hơn một tỷ đồng

Vỡ đập chứa bùn thải: Phạt công ty gây sự cố hơn 1 tỷ

Vỡ đập chứa bùn thải: Phạt công ty gây sự cố hơn 1 tỷ

Vì sao công ty gây vỡ bùn thải ở Nghệ An bị phạt hơn 1 tỷ đồng?

Vì sao công ty gây vỡ bùn thải ở Nghệ An bị phạt hơn 1 tỷ đồng?

Vụ vỡ đập chứa bùn thải: Xử phạt công ty gây ra sự cố hơn 1 tỷ đồng

Vụ vỡ đập chứa bùn thải: Xử phạt công ty gây ra sự cố hơn 1 tỷ đồng

 Vỡ hồ chứa bùn thải, một công ty bị phạt hơn 1 tỉ đồng

Vỡ hồ chứa bùn thải, một công ty bị phạt hơn 1 tỉ đồng