Sở TN&MT Đắk Lắk đề xuất xử lý sai phạm về khai thác cát tại Krông Pắc

Sở TN&MT Đắk Lắk đề xuất xử lý sai phạm về khai thác cát tại Krông Pắc

Đắk Lắk: Chậm xử lý sai phạm trong khai thác cát tại huyện Krông Pắc

Đắk Lắk: Chậm xử lý sai phạm trong khai thác cát tại huyện Krông Pắc

Thêm một hiệu trưởng bị khởi tố vì nhận tiền chạy việc

Thêm một hiệu trưởng bị khởi tố vì nhận tiền chạy việc

Phát hiện cây đa 'khủng' không giấy tờ trên đường ra Hà Nội

Phát hiện cây đa 'khủng' không giấy tờ trên đường ra Hà Nội

Ngăn chặn tiêu cực trong tuyển dụng giáo viên

Ngăn chặn tiêu cực trong tuyển dụng giáo viên

Mở rộng điều tra 'chạy suất' giáo viên

Mở rộng điều tra 'chạy suất' giáo viên

Đắk Lắk: Hàng loạt giáo viên tố mất hàng trăm triệu tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Hàng loạt giáo viên tố mất hàng trăm triệu tiền 'chạy việc'

Hiệu trưởng bị bắt, nhiều giáo viên lo mất trăm triệu tiền 'chạy việc'

Hiệu trưởng bị bắt, nhiều giáo viên lo mất trăm triệu tiền 'chạy việc'

Hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu 'phí chạy việc' như thế nào?

Hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu 'phí chạy việc' như thế nào?

Hiệu trưởng bị cách chức vì nhận tiền của giáo viên để 'chạy' biên chế

Hiệu trưởng bị cách chức vì nhận tiền của giáo viên để 'chạy' biên chế

Khi thân làm tướng mà không được tuyển quân, điều quân

Khi thân làm tướng mà không được tuyển quân, điều quân

Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị bắt, giáo viên... tiền mất, tật mang

Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị bắt, giáo viên... tiền mất, tật mang

Bắt hiệu trưởng 'ăn chặn' và nhận 300 triệu đồng chạy việc

Bắt hiệu trưởng 'ăn chặn' và nhận 300 triệu đồng chạy việc

Bắt hiệu trưởng nhận tiền chạy việc ở Đắk Lắk

Bắt hiệu trưởng nhận tiền chạy việc ở Đắk Lắk

Hiệu trưởng bị bắt vì nhận tiền 'chạy việc' còn nghi 'ăn chặn' tiền lương giáo viên

Hiệu trưởng bị bắt vì nhận tiền 'chạy việc' còn nghi 'ăn chặn' tiền lương giáo viên

Khởi tố, bắt giam hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng lừa đảo 'chạy việc'

Khởi tố, bắt giam hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng lừa đảo 'chạy việc'

Bắt khẩn cấp hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng 'chạy việc'

Bắt khẩn cấp hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng 'chạy việc'

Bắt hiệu trưởng chuyên viết giấy 'vay, mượn tiền' chạy việc

Bắt hiệu trưởng chuyên viết giấy 'vay, mượn tiền' chạy việc

Vụ 500 giáo viên mất việc: Bắt một hiệu trưởng lừa đảo 'chạy việc'

Vụ 500 giáo viên mất việc: Bắt một hiệu trưởng lừa đảo 'chạy việc'

Khởi tố, bắt giam hiệu trưởng nhận tiền chạy việc giáo viên

Khởi tố, bắt giam hiệu trưởng nhận tiền chạy việc giáo viên

Bắt hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng 'chạy việc'

Bắt hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng 'chạy việc'

Vụ dôi dư 500 giáo viên ở Đắk Lắk: Giáo viên cũng tham gia chạy việc

Vụ dôi dư 500 giáo viên ở Đắk Lắk: Giáo viên cũng tham gia chạy việc

Thêm thầy giáo 'tố' Hiệu trưởng nhận tiền 'chạy việc'

Thêm thầy giáo 'tố' Hiệu trưởng nhận tiền 'chạy việc'

Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc lại bị tố lừa tiền chạy hợp đồng dài hạn

Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc lại bị tố lừa tiền chạy hợp đồng dài hạn

Viết 'giấy mượn tiền', giáo viên tố hiệu trường lừa chạy việc

Viết 'giấy mượn tiền', giáo viên tố hiệu trường lừa chạy việc

Hiệu trưởng viết giấy mượn tiền, giáo viên nói là tiền chạy việc

Hiệu trưởng viết giấy mượn tiền, giáo viên nói là tiền chạy việc

Ông Nguyễn Sỹ Kỷ và Y Suôn Byă 'ký bừa' hàng trăm hợp đồng thầy cô ở Krông Pắk

Ông Nguyễn Sỹ Kỷ và Y Suôn Byă 'ký bừa' hàng trăm hợp đồng thầy cô ở Krông Pắk

Cô giáo bị phụ huynh làm nhục tại trường?

Cô giáo bị phụ huynh làm nhục tại trường?

Con trai Hiệu trưởng Trường Ngô Mây nghỉ dạy 4 tháng vẫn có lương

Con trai Hiệu trưởng Trường Ngô Mây nghỉ dạy 4 tháng vẫn có lương

Tin tức giáo dục 24h: Sập vữa trần nhà lớp học giữa thủ đô; Họp bất thường vụ tuyển sinh đầu cấp

Tin tức giáo dục 24h: Sập vữa trần nhà lớp học giữa thủ đô; Họp bất thường vụ tuyển sinh đầu cấp

Vụ dôi dư 600 giáo viên: Con hiệu trưởng không đi dạy vẫn có danh sách nhận lương

Vụ dôi dư 600 giáo viên: Con hiệu trưởng không đi dạy vẫn có danh sách nhận lương

Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây Đắk Lắk: Lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây Đắk Lắk: Lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giáo viên Đắk Lắk: Tù mù biên chế - hợp đồng

Giáo viên Đắk Lắk: Tù mù biên chế - hợp đồng

Xôn xao cắt xén lương giáo viên: Con hiệu trưởng nghỉ dạy vẫn có lương

Xôn xao cắt xén lương giáo viên: Con hiệu trưởng nghỉ dạy vẫn có lương

Bớt xén lương giáo viên, hiệu trưởng để con nhận lương 'khống'

Bớt xén lương giáo viên, hiệu trưởng để con nhận lương 'khống'

Nghỉ dạy 4 tháng vẫn nhận lương đều vì... là con Hiệu trưởng?

Nghỉ dạy 4 tháng vẫn nhận lương đều vì... là con Hiệu trưởng?

Cần làm rõ những sai phạm tại Trường THCS Ngô Mây

Cần làm rõ những sai phạm tại Trường THCS Ngô Mây