TP.HCM hủy công văn cập nhật vùng dịch COVID-19

TP.HCM hủy công văn cập nhật vùng dịch COVID-19

Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM cho biết văn bản bị hủy vì thông tin vùng dịch không còn...