Nỗi khổ của người dân Thái Bình trước nguy cơ mất trắng nhà vì... cát tặc

Nỗi khổ của người dân Thái Bình trước nguy cơ mất trắng nhà vì... cát tặc

'Mỗi lần có tiếng kẻng dù đang làm hay ăn cơm là chúng tôi đều chạy ra bờ sông để đuổi những tàu hút gần bờ...