Kẻ sát hại, hãm hiếp, cướp tài sản bà cụ 75 tuổi thoát án tử

Kẻ sát hại, hãm hiếp, cướp tài sản bà cụ 75 tuổi thoát án tử

Tuyên chung thân kẻ sát hại, hiếp dâm và cướp tài sản của cụ bà 75 tuổi

Tuyên chung thân kẻ sát hại, hiếp dâm và cướp tài sản của cụ bà 75 tuổi

Kẻ sát hại rồi hiếp dâm cụ bà 75 tuổi lĩnh án chung thân

Kẻ sát hại rồi hiếp dâm cụ bà 75 tuổi lĩnh án chung thân

Án chung thân cho gã trai giết cụ bà 75 tuổi rồi hiếp dâm ở Bạc Liêu

Án chung thân cho gã trai giết cụ bà 75 tuổi rồi hiếp dâm ở Bạc Liêu

Án chung thân cho kẻ giết, hiếp cụ bà 75 tuổi

Án chung thân cho kẻ giết, hiếp cụ bà 75 tuổi

Án chung thân cho kẻ hiếp dâm rồi sát hại cụ bà 75 tuổi

Án chung thân cho kẻ hiếp dâm rồi sát hại cụ bà 75 tuổi

Nam thanh niên hàng xóm lẻn vào nhà cắt cổ cụ bà bán chuối chiên đến chết rồi cưỡng hiếp, cướp tài sản rúng động vùng quê

Nam thanh niên hàng xóm lẻn vào nhà cắt cổ cụ bà bán chuối chiên đến chết rồi cưỡng hiếp, cướp tài sản rúng động vùng quê

Sau khi bóp cổ cụ bà đến chết, tên sát nhân tiếp tục hiếp dâm rồi cướp tài sản

Sau khi bóp cổ cụ bà đến chết, tên sát nhân tiếp tục hiếp dâm rồi cướp tài sản