Ẩn họa từ việc nuôi thú cưng

Cách nào để khống chế và thoát khỏi chó dữ tấn công?

Cách nào để khống chế và thoát khỏi chó dữ tấn công?

Tin tức trong nước hôm nay (19/11)

Tin tức trong nước hôm nay (19/11)

Hà Nội: Thêm vụ chủ nhà bị chó Pitbull tấn công trọng thương

Hà Nội: Thêm vụ chủ nhà bị chó Pitbull tấn công trọng thương

Hà Nội: Cho chó Pitbull ăn, chủ nhà bị cắn, hàng xóm sang cứu cũng bị cắn trọng thương

Hà Nội: Cho chó Pitbull ăn, chủ nhà bị cắn, hàng xóm sang cứu cũng bị cắn trọng thương

Hà Nội: Chó Pitbull 30kg cắn chủ và hàng xóm nhập viện

Hà Nội: Chó Pitbull 30kg cắn chủ và hàng xóm nhập viện

Hà Nội: Chó Pit bull nặng 30kg cắn chủ nhà và hàng xóm nhập viện

Hà Nội: Chó Pit bull nặng 30kg cắn chủ nhà và hàng xóm nhập viện

Hà Nội: Chó Pit bull cắn chủ nhà và hàng xóm nhập viện

Hà Nội: Chó Pit bull cắn chủ nhà và hàng xóm nhập viện