Chùm ảnh: Nghi lễ cử hành trong Hịch Văn hội Minh Thề, thề không tham nhũng

Chùm ảnh: Nghi lễ cử hành trong Hịch Văn hội Minh Thề, thề không tham nhũng

Khai hội Minh Thề: Vắng chưa từng thấy

Khai hội Minh Thề: Vắng chưa từng thấy

Hội Minh Thề được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội Minh Thề được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hình ảnh độc đáo và lời thề chỉ có ở lễ hội thề không tham nhũng

Hình ảnh độc đáo và lời thề chỉ có ở lễ hội thề không tham nhũng

Lời thề độc đáo chỉ có trong lễ Minh Thề ở Hải Phòng

Lời thề độc đáo chỉ có trong lễ Minh Thề ở Hải Phòng

Hội Thề không tham nhũng: 500 năm vẫn còn giá trị thời đại

Hội Thề không tham nhũng: 500 năm vẫn còn giá trị thời đại

Lễ Minh Thề: Nếu lấy của công làm của tư, nguyện cầu thần linh đả tử

Lễ Minh Thề: Nếu lấy của công làm của tư, nguyện cầu thần linh đả tử

Hội Minh Thề được nâng tầm, nhưng vẫn chỉ có 'quan' thôn thề

Hội Minh Thề được nâng tầm, nhưng vẫn chỉ có 'quan' thôn thề

Độc đáo Lễ hội Minh Thề, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Độc đáo Lễ hội Minh Thề, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia