Choáng với 'kho' vũ khí của 2 nhóm chuẩn bị hỗn chiến

Choáng với 'kho' vũ khí của 2 nhóm chuẩn bị hỗn chiến

Nghệ An: Bắt giữ 3 đối tượng cùng 180kg pháo hoa

Nghệ An: Bắt giữ 3 đối tượng cùng 180kg pháo hoa

Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán trái phép 126 bánh pháo nổ

Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán trái phép 126 bánh pháo nổ

Bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 126 bánh pháo hoa

Bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 126 bánh pháo hoa

Nghệ An: Liên tiếp bắt hai vụ buôn bán pháo nổ

Nghệ An: Liên tiếp bắt hai vụ buôn bán pháo nổ

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 180 kg pháo từ Bắc Giang vào Nghệ An tiêu thụ

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 180 kg pháo từ Bắc Giang vào Nghệ An tiêu thụ

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 180 kg pháo từ Bắc Giang vào Nghệ An tiêu thụ

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 180 kg pháo từ Bắc Giang vào Nghệ An tiêu thụ

Nghệ An: Bắt giữ ba đối tượng mua bán pháo nổ trái phép

Nghệ An: Bắt giữ ba đối tượng mua bán pháo nổ trái phép

Từ Bắc Giang vào Nghệ An mua bán pháo nổ trái phép

Từ Bắc Giang vào Nghệ An mua bán pháo nổ trái phép