Trưởng công an xã tham gia đánh nhau bị kỷ luật cảnh cáo

Trưởng công an xã tham gia đánh nhau bị kỷ luật cảnh cáo

Công an huyện Thọ Xuân thông tin chính thức về việc sử dụng súng tại xã Thọ Trường

Công an huyện Thọ Xuân thông tin chính thức về việc sử dụng súng tại xã Thọ Trường

Huyện Thọ Xuân nhân rộng mô hình 'Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ BHYT'; 'Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện'

Huyện Thọ Xuân nhân rộng mô hình 'Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ BHYT'; 'Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện'

Trưởng công an xã nổ súng liên tiếp ở quán ăn đêm

Trưởng công an xã nổ súng liên tiếp ở quán ăn đêm

Xử phạt trưởng công an xã nổ súng trong cuộc ẩu đả

Xử phạt trưởng công an xã nổ súng trong cuộc ẩu đả

Phạt tiền và khiển trách trưởng công an xã nổ súng vào đám đông ở Thanh Hóa

Phạt tiền và khiển trách trưởng công an xã nổ súng vào đám đông ở Thanh Hóa

Xôn xao trưởng công an xã nổ súng ở quán bi-a

Xôn xao trưởng công an xã nổ súng ở quán bi-a