Đau đầu vì rác ở làng phế liệu Xà Cầu

Đau đầu vì rác ở làng phế liệu Xà Cầu

Mới chỉ xuất hiện cách đây 10 năm nhưng nghề đồng nát hay thu mua phế liệu đã trở thành 'cần câu cơm' của...