4 ngư dân dùng kích điện đánh bắt hải sản trái phép

4 ngư dân dùng kích điện đánh bắt hải sản trái phép

30/104 tàu vay vốn Nghị định 67 của Nghệ An khai thác kém hiệu quả

30/104 tàu vay vốn Nghị định 67 của Nghệ An khai thác kém hiệu quả

Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái phép trên biển

Nghệ An: Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái phép trên biển

Nghệ An: Bắt giữ hàng loạt phương tiện dùng kích điện đánh bắt hải sản

Nghệ An: Bắt giữ hàng loạt phương tiện dùng kích điện đánh bắt hải sản

Hàng loạt phương tiện dùng kích điện tận diệt hải sản tại Cửa Lò

Hàng loạt phương tiện dùng kích điện tận diệt hải sản tại Cửa Lò

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Bắt hàng loạt phương tiện dùng kích điện tận diệt hải sản

Nghệ An: Bắt hàng loạt phương tiện dùng kích điện tận diệt hải sản

Nghệ An: Bắt giữ 13 thuyền đánh cá dùng kích điện đánh bắt hải sản

Nghệ An: Bắt giữ 13 thuyền đánh cá dùng kích điện đánh bắt hải sản

Bắt hàng chục phương tiện sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trên biển

Bắt hàng chục phương tiện sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trên biển

30/104 tàu 67 của Nghệ An khai thác kém hiệu quả

30/104 tàu 67 của Nghệ An khai thác kém hiệu quả

Bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt của Đại sứ Vương quốc Anh

Bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt của Đại sứ Vương quốc Anh