Công ty Điện lực Lâm Đồng xây hàng chục căn nhà cho người nghèo

Công ty Điện lực Lâm Đồng xây hàng chục căn nhà cho người nghèo

4 ngư dân dùng kích điện đánh bắt hải sản trái phép

4 ngư dân dùng kích điện đánh bắt hải sản trái phép

Bắt giữ phương tiện sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái phép

Bắt giữ phương tiện sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái phép

Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Bắt giữ 13 phương tiện sử dụng kích điện khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái phép trên biển

Nghệ An: Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái phép trên biển

Nghệ An: Bắt giữ 13 thuyền đánh cá dùng kích điện đánh bắt hải sản

Nghệ An: Bắt giữ 13 thuyền đánh cá dùng kích điện đánh bắt hải sản

Sôi động Hội trại hè 'Vâng lời Bác dạy - làm nghìn việc tốt' ở Phúc Thọ

Sôi động Hội trại hè 'Vâng lời Bác dạy - làm nghìn việc tốt' ở Phúc Thọ