Xóa nguy cơ 'trắng đảng viên' ở một số chi bộ tại Tương Dương

Xóa nguy cơ 'trắng đảng viên' ở một số chi bộ tại Tương Dương

Tổ công tác Biên phòng ở Thâm Thẩm

Tổ công tác Biên phòng ở Thâm Thẩm

Tìm hướng phát triển đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An

Tìm hướng phát triển đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An

Phụ huynh vùng biên góp dưa rẫy, chanh leo tổ chức Tết Trung thu

Phụ huynh vùng biên góp dưa rẫy, chanh leo tổ chức Tết Trung thu

Bãi rác khổng lồ vây kín lòng hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung bộ

Bãi rác khổng lồ vây kín lòng hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung bộ

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ dọn rác trong lòng hồ

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ dọn rác trong lòng hồ

Chanh leo- 'cây thoát nghèo' ở miền Tây xứ Nghệ

Chanh leo- 'cây thoát nghèo' ở miền Tây xứ Nghệ

Nghệ An: Dân miền núi thoát nghèo nhờ quả da trơn, ruột vàng, hột đen

Nghệ An: Dân miền núi thoát nghèo nhờ quả da trơn, ruột vàng, hột đen

Ghi ở miền Tây xứ Nghệ

Ghi ở miền Tây xứ Nghệ

Hàng loạt cột điện gãy đổ, cuộc sống 6.000 hộ dân miền Tây Nghệ An bị đảo lộn

Hàng loạt cột điện gãy đổ, cuộc sống 6.000 hộ dân miền Tây Nghệ An bị đảo lộn

Làm ruộng trên đỉnh Pà Hốc

Làm ruộng trên đỉnh Pà Hốc

Quần chúng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển

Quần chúng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển

Nuôi lúc nhúc đàn chuột lang, nhẹ nhàng kiếm 2-3 triệu/tháng

Nuôi lúc nhúc đàn chuột lang, nhẹ nhàng kiếm 2-3 triệu/tháng