Điểm danh 7 ngôi trường khó khăn nhất Nghệ An trước năm học mới

Điểm danh 7 ngôi trường khó khăn nhất Nghệ An trước năm học mới

Là tỉnh rộng nhất nước, đường sá đi lại khó khăn, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An vẫn còn có những...