Hôm nay, có nhiều đứa trẻ đi khai giảng bằng máy xúc

Hôm nay, có nhiều đứa trẻ đi khai giảng bằng máy xúc

Gian nan ngày tựu trường của học trò vùng cao

Gian nan ngày tựu trường của học trò vùng cao

Ưu tiên cho quốc sách

Ưu tiên cho quốc sách

Nín thở cảnh học sinh dùng can nhựa vượt lũ tới trường

Nín thở cảnh học sinh dùng can nhựa vượt lũ tới trường

Xúc động clip thầy giáo vùng cao cõng bàn ghế vượt suối chuẩn bị ngày tựu trường

Xúc động clip thầy giáo vùng cao cõng bàn ghế vượt suối chuẩn bị ngày tựu trường

Thầy giáo cõng bàn ghế qua suối chảy xiết chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn ghế qua suối chảy xiết chuẩn bị cho năm học mới

Clip: Thầy giáo Lai Châu gò lưng cõng bàn ghế qua con suối chảy xiết

Clip: Thầy giáo Lai Châu gò lưng cõng bàn ghế qua con suối chảy xiết

Thầy giáo còng lưng cõng bàn ghế vượt dòng nước siết

Thầy giáo còng lưng cõng bàn ghế vượt dòng nước siết

Thầy giáo cõng bàn qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn qua suối

Thầy giáo cõng bàn qua suối

Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới