Tập huấn về marketing và kết nối thị trường

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nam vừa tổ chức lớp tập...