Thông tin đường dây nóng

Bạn đọc Vũ Thùy Linh, ở huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), thông tin: Mặc dù mới đưa vào khai thác, sử dụng hơn...