'Yêu' nhiều với bạn gái, con sinh ra không phải của mình

'Yêu' nhiều với bạn gái, con sinh ra không phải của mình

Thiện và thiếu nữ thừa nhận quan hệ nhiều lần, tuy nhiên đến khi thiếu nữ mang thai rồi sinh con, giám định...