Gia Lai: Gần 300 ca mắc bệnh chân tay miệng

Gia Lai: Gần 300 ca mắc bệnh chân tay miệng

Gia Lai đóng cửa 1 trường học vì bệnh tay chân miệng

Gia Lai đóng cửa 1 trường học vì bệnh tay chân miệng

Đóng cửa trường mầm non dập dịch… tay chân miệng

Đóng cửa trường mầm non dập dịch… tay chân miệng

Gia Lai: Trường cho học sinh nghỉ học để tránh lây lan dịch tay chân miệng

Gia Lai: Trường cho học sinh nghỉ học để tránh lây lan dịch tay chân miệng

Hợp sức, đồng lòng xây dựng đời sống mới ở Tây Nguyên

Hợp sức, đồng lòng xây dựng đời sống mới ở Tây Nguyên

Gia Lai: Khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Ia Yok

Gia Lai: Khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Ia Yok

Nghịch lý thiếu giáo viên, thừa hiệu phó ở Gia Lai

Nghịch lý thiếu giáo viên, thừa hiệu phó ở Gia Lai

Phát hiện hầm chứa 34 quả đạn cối gần trường học

Phát hiện hầm chứa 34 quả đạn cối gần trường học