Làng nghề vào vụ cuối năm

Làng nghề vào vụ cuối năm

Mặc dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán song hầu hết làng nghề đã sẵn sàng sản xuất hàng hóa để...