Bình Định: Phạt 3,6 tỷ đồng 4 tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài

Bình Định: Phạt 3,6 tỷ đồng 4 tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài

4 tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài đã bị xử phạt với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng.