3 anh em 'kỳ quặc' bỏ nhà làm 'chúa đảo' Bãi Lau

3 anh em 'kỳ quặc' bỏ nhà làm 'chúa đảo' Bãi Lau

Mất trắng hàng tỷ đồng, người nuôi tôm cố nén nước mắt trước biển

Mất trắng hàng tỷ đồng, người nuôi tôm cố nén nước mắt trước biển

Mất trắng hàng tỷ đồng, người nuôi tôm cố nén nước mắt trước biển

Mất trắng hàng tỷ đồng, người nuôi tôm cố nén nước mắt trước biển

Mất tiền tỷ sau bão, ngư dân làng chài Vũng Rô trắng tay

Mất tiền tỷ sau bão, ngư dân làng chài Vũng Rô trắng tay

Mất tiền tỷ sau bão, ngư dân làng chài Vũng Rô trắng tay

Mất tiền tỷ sau bão, ngư dân làng chài Vũng Rô trắng tay

Thông tuyến đường sắt qua Đèo Cả vào 9/11

Thông tuyến đường sắt qua Đèo Cả vào 9/11

'Vinh quang người mở Hầm - Đèo Cả'

'Vinh quang người mở Hầm - Đèo Cả'

Giao lưu 'Vinh quang người mở Hầm - Đèo Cả'

Giao lưu 'Vinh quang người mở Hầm - Đèo Cả'