Cãi nhau với vợ, đâm nhầm con gái tử vong

Cãi nhau với vợ, đâm nhầm con gái tử vong

Cãi nhau với vợ xong, nhìn thấy bóng người đi ra cổng, Sang tưởng vợ đi gọi người đến can thiệp liền cầm...