Chợ phiên Tam Bảo nức tiếng một thời

Chợ phiên Tam Bảo nức tiếng một thời

Chợ phiên Tam Bảo trước đây ở thôn Kim Thành, nay được chuyển đến thôn An Hòa, xã Hành Dũng, cách trung tâm...