Thông tin từ đường dây nóng

Vụ vòi tiền doanh nghiệp ở Thanh Hóa: Người bị tố cáo nói chỉ là vay tạm

Vụ vòi tiền doanh nghiệp ở Thanh Hóa: Người bị tố cáo nói chỉ là vay tạm

DN tố giám đốc BQL 'vòi' 100 triệu: 'Thực chất là tôi vay'

DN tố giám đốc BQL 'vòi' 100 triệu: 'Thực chất là tôi vay'

Thanh Hóa: Giám đốc ban QLDA thừa nhận 'mượn tạm tiền' doanh nghiệp

Thanh Hóa: Giám đốc ban QLDA thừa nhận 'mượn tạm tiền' doanh nghiệp

Tình tiết bất ngờ vụ giám đốc Ban QLDA bị tố 'vòi' 100 triệu

Tình tiết bất ngờ vụ giám đốc Ban QLDA bị tố 'vòi' 100 triệu

Vụ doanh nghiệp tố cán bộ 'vòi' 100 triệu: Cử nhân Luật làm Trưởng BQL dự án

Vụ doanh nghiệp tố cán bộ 'vòi' 100 triệu: Cử nhân Luật làm Trưởng BQL dự án

Cán bộ huyện bị tố cáo 'vòi' doanh nghiệp 100 triệu cho dự án thầu

Cán bộ huyện bị tố cáo 'vòi' doanh nghiệp 100 triệu cho dự án thầu

'Trần tình' của cán bộ huyện bị tố 'vòi tiền' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

'Trần tình' của cán bộ huyện bị tố 'vòi tiền' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Công an vào cuộc vụ doanh nghiệp tố trưởng ban QLDA nhận tiền

Công an vào cuộc vụ doanh nghiệp tố trưởng ban QLDA nhận tiền

Giám đốc BQL dự án bị tố 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Giám đốc BQL dự án bị tố 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tố giám đốc BQL dự án 'vòi' 100 triệu đồng

Doanh nghiệp tố giám đốc BQL dự án 'vòi' 100 triệu đồng

Vào thăm làng Bahnar ở Gia Lai

Vào thăm làng Bahnar ở Gia Lai