Giám đốc BQL dự án 'vòi tiền' doanh nghiệp bị khởi tố nửa tháng mới bị đình chỉ chức vụ

Giám đốc BQL dự án 'vòi tiền' doanh nghiệp bị khởi tố nửa tháng mới bị đình chỉ chức vụ

Thanh Hóa: Đình chỉ giám đốc ban quản lý dự án huyện Hà Trung

Thanh Hóa: Đình chỉ giám đốc ban quản lý dự án huyện Hà Trung

Đình chỉ chức vụ giám đốc 'vòi' 100 triệu để xếp trúng thầu

Đình chỉ chức vụ giám đốc 'vòi' 100 triệu để xếp trúng thầu

Đề nghị đình chỉ huyện ủy viên người vòi DN 100 triệu đồng

Đề nghị đình chỉ huyện ủy viên người vòi DN 100 triệu đồng

Giám đốc Ban QLDA 'mượn' doanh nghiệp 100 triệu đồng bị khởi tố

Giám đốc Ban QLDA 'mượn' doanh nghiệp 100 triệu đồng bị khởi tố

Vòi doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

Vòi doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu của doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu của doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc ban Quản lý dự án huyện nhận 100 triệu để 'chạy dự án'

Khởi tố Giám đốc ban Quản lý dự án huyện nhận 100 triệu để 'chạy dự án'

'Vòi' doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

'Vòi' doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

Giám đốc Ban quản lý dự án bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Giám đốc Ban quản lý dự án bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Thanh Hóa: Giám đốc 'vòi' 100 triệu xếp trúng thầu bị khởi tố

Thanh Hóa: Giám đốc 'vòi' 100 triệu xếp trúng thầu bị khởi tố

Khởi tố giám đốc ban quản lý dự án vòi doanh nghiệp 100 triệu

Khởi tố giám đốc ban quản lý dự án vòi doanh nghiệp 100 triệu

Ban quản lý rừng Đắk Đoa trục lợi hơn 5 tỷ đồng

Ban quản lý rừng Đắk Đoa trục lợi hơn 5 tỷ đồng

Trao học bổng, tặng áo trắng cho học sinh vùng 'ốc đảo' Hà Đông

Trao học bổng, tặng áo trắng cho học sinh vùng 'ốc đảo' Hà Đông

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai): Trục lợi hàng tỉ đồng ngân sách

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai): Trục lợi hàng tỉ đồng ngân sách

Gia Lai: Một ngày theo tụi nhóc đầu trần, chân đất đến trường

Gia Lai: Một ngày theo tụi nhóc đầu trần, chân đất đến trường

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

Thông tin từ đường dây nóng

DN tố giám đốc BQL 'vòi' 100 triệu: 'Thực chất là tôi vay'

DN tố giám đốc BQL 'vòi' 100 triệu: 'Thực chất là tôi vay'

Thanh Hóa: Giám đốc ban QLDA thừa nhận 'mượn tạm tiền' doanh nghiệp

Thanh Hóa: Giám đốc ban QLDA thừa nhận 'mượn tạm tiền' doanh nghiệp

Tình tiết bất ngờ vụ giám đốc Ban QLDA bị tố 'vòi' 100 triệu

Tình tiết bất ngờ vụ giám đốc Ban QLDA bị tố 'vòi' 100 triệu

Vụ doanh nghiệp tố cán bộ 'vòi' 100 triệu: Cử nhân Luật làm Trưởng BQL dự án

Vụ doanh nghiệp tố cán bộ 'vòi' 100 triệu: Cử nhân Luật làm Trưởng BQL dự án

Công an Gia Lai luôn chủ động giữ vững địa bàn

Công an Gia Lai luôn chủ động giữ vững địa bàn

'Trần tình' của cán bộ huyện bị tố 'vòi tiền' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

'Trần tình' của cán bộ huyện bị tố 'vòi tiền' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Công an vào cuộc vụ doanh nghiệp tố trưởng ban QLDA nhận tiền

Công an vào cuộc vụ doanh nghiệp tố trưởng ban QLDA nhận tiền

Giám đốc BQL dự án bị tố 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Giám đốc BQL dự án bị tố 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Công an Thanh Hóa điều tra vụ Giám đốc BQL dự án bị tố 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Công an Thanh Hóa điều tra vụ Giám đốc BQL dự án bị tố 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tố giám đốc BQL dự án 'vòi' 100 triệu đồng

Doanh nghiệp tố giám đốc BQL dự án 'vòi' 100 triệu đồng

Vào thăm làng Bahnar ở Gia Lai

Vào thăm làng Bahnar ở Gia Lai

Tìm lại 'ánh áng' sau những ngày lạc lối theo tà đạo Hà Mòn

Tìm lại 'ánh áng' sau những ngày lạc lối theo tà đạo Hà Mòn

Hà Trung - Thanh Hóa: Xã Hà Đông vinh dự đón nhận bằng nông thôn mới

Hà Trung - Thanh Hóa: Xã Hà Đông vinh dự đón nhận bằng nông thôn mới