Bắt người đàn ông giấu hàng trăm viên ma túy mua từ Lào

Bắt người đàn ông giấu hàng trăm viên ma túy mua từ Lào

Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Đối tượng vận chuyển hơn 400 viên ma túy tổng hợp bị bắt giữ

Đối tượng vận chuyển hơn 400 viên ma túy tổng hợp bị bắt giữ

Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Bắt đối tượng vận chuyển 431 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển 431 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Clip: Mật phục bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển hàng trăm viên ma túy

Clip: Mật phục bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển hàng trăm viên ma túy

Quảng Bình bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Quảng Bình bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua vùng biên

Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua vùng biên

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam