Tham quan Thánh địa Mỹ Sơn, Tổng thống Ấn Độ: 'Kiến trúc của các ngôi đền được thiết kế tinh tế'

Tham quan Thánh địa Mỹ Sơn, Tổng thống Ấn Độ: 'Kiến trúc của các ngôi đền được thiết kế tinh tế'

Quảng Nam lập đề án khu bảo vệ cảnh quan tại Di sản văn hóa Mỹ Sơn

Quảng Nam lập đề án khu bảo vệ cảnh quan tại Di sản văn hóa Mỹ Sơn

Ký ức khó quên của sản phụ vượt lũ sinh con

Ký ức khó quên của sản phụ vượt lũ sinh con

Du lịch cộng đồng trước nguy cơ phá sản

Du lịch cộng đồng trước nguy cơ phá sản

'Núp bóng' dự án cải tạo để lấy trộm cát

'Núp bóng' dự án cải tạo để lấy trộm cát

Khám phá Thánh địa Mỹ Sơn - di sản văn hóa thế giới

Khám phá Thánh địa Mỹ Sơn - di sản văn hóa thế giới

Công tác trùng tu tại Mỹ Sơn đang diễn ra bình thường

Công tác trùng tu tại Mỹ Sơn đang diễn ra bình thường

Nhiều người dân vây bắt cá sấu xổng chuồng ở Quảng Nam

Nhiều người dân vây bắt cá sấu xổng chuồng ở Quảng Nam

Dịch văn bia ở thánh địa Mỹ Sơn sang tiếng Việt và Anh

Dịch văn bia ở thánh địa Mỹ Sơn sang tiếng Việt và Anh