Chuyện chưa kể ở 'vùng đất khát' của Lào Cai

Chuyện chưa kể ở 'vùng đất khát' của Lào Cai

Giải 'cơn khát' nước sạch nơi 'Trường Sa cạn'

Giải 'cơn khát' nước sạch nơi 'Trường Sa cạn'

Hỗ trợ người dân vùng biên giải cơn khát nước sinh hoạt

Hỗ trợ người dân vùng biên giải cơn khát nước sinh hoạt

Cõng nước lên 'Trường sa cạn'

Cõng nước lên 'Trường sa cạn'

Mùa khô, mang nước về với 'Trường Sa cạn'

Mùa khô, mang nước về với 'Trường Sa cạn'

Về nơi 'Trường Sa cạn' ở Mường Khương: Xa huyện, xa dân và... xa cả nước!

Về nơi 'Trường Sa cạn' ở Mường Khương: Xa huyện, xa dân và... xa cả nước!

Lào Cai: Trường học trữ nước bằng thùng rác, hứng nước từ sương mù

Lào Cai: Trường học trữ nước bằng thùng rác, hứng nước từ sương mù

Mùa 'săn nước' ở 'Trường Sa cạn'

Mùa 'săn nước' ở 'Trường Sa cạn'

Chuyện về người 'cậu ruột' của hai học trò nghèo

Chuyện về người 'cậu ruột' của hai học trò nghèo

Tiếp tục duy trì CLB trợ giúp pháp lý, tủ sách pháp luật ở 100% các thôn, bản biên giới

Tiếp tục duy trì CLB trợ giúp pháp lý, tủ sách pháp luật ở 100% các thôn, bản biên giới

Về Tả Gia Khâu, mùa đi 'săn nước'

Về Tả Gia Khâu, mùa đi 'săn nước'